right
Technika pracy z wykorzystaniem standardowych formularzy pozwala na precyzyjną realizację projektów oraz  rozpoznanie realnego zapotrzebowania Pracodawcy na usługi doradztwa personalnego.

Standardowe formularze opracowane przez meetingpoint specjalnie z myślą o Klientach, ułatwiają w znacznym stopniu przygotowanie definicji wymagań dotyczących:
  • kwalifikacji Kandydata
  • informacji o warunkach zatrudnienia dla Kandydatów
  • informacji dotyczących Pracodawcy
  • a także o warunkach realizacji projektu.

Gwarancją rzetelności wykonania projektu jest częsta wymiana informacji  meetingpoint z Klientem, kompetencje konsultantów oraz stosowane standardy obsługi. Długość  okresu gwarancji na Kandydata udzielonej Klientowi przez meetingpoint jest zawsze uzależniona od typu stanowiska. Dodatkowo, gwarancja pozwala Pracodawcy na wymianę pracownika, w przypadku kiedy Kandydat (pracownik) rozwiąże umowę o pracę na zasadach określonych w warunkach współpracy pomiędzy meetingpoint a Klientem.