right
meetingpoint  dostarcza Klientom rozwiązania pozwalające na zwiększenie efektywności działania, ułatwiające realizację ich strategii, tym samym stwarzające firmie optymalne warunki do rozwoju. Doświadczenie posiadane przez naszych konsultantów umożliwia  elastyczne dostosowanie się do  zróżnicowanych oczekiwań Klientów i  zaproponowanie im  rozwiązań idealnie odpowiadających  ich potrzebom.

Rozwiązania przedstawiane  Pracodawcom przez meetingpoint  mogą wynikać z koncepcji opracowanej  przez naszych konsultantów lub też w całości opierać się na sugestiach Klienta.

Szeroki pakiet naszych możliwości i rozwiązań obejmuje usługi z wielu obszarów zarządzania zasobami ludzkimi.
Są to m.in.:
 • rekrutacja i selekcja personelu
 • udostępnienie bazy danych Kandydatów
 • przygotowanie kampanii ogłoszeniowej
 • poszukiwania bezpośrednie
 • headhunting
 • outplacement
 • outsourcing
 • analiza potrzeb kadrowych firmy
 • przygotowanie profilu stanowiska pracy
 • badanie kompetencji  pracowniczych
 • analiza czynników motywacyjnych
 • opracowanie ścieżek rozwoju i kariery pracowników.