right
Prezentacja Kandydatów obejmuje przedstawienie Klientowi raportu o wybranych, spełniających wymagania pracownikach, zawiera informacje na temat ich doświadczenia zawodowego, motywacji wewnętrznej i profilu psychologicznego. Na życzenie Klienta przedstawiamy pisemny raport dotyczący procesu poszukiwania i selekcji Kandydatów. Prezentacja może obejmować również spotkanie z Klientem w celu omówienia konkretnych Kandydatur. Po spotkaniu Pracodawcy z Kandydatami pozostajemy w kontakcie z obydwoma stronami.

Rekomendacja Kandydata spełniającego wymagania Klienta jest równocześnie gwarancją jakości usługi oferowanej przez meetingpoint. W wielu przypadkach gwarancja pozwala Klientowi na wymianę pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę z jakichkolwiek powodów, przez którąkolwiek ze stron.

Zachowanie pełnej poufności informacji uzyskanych o Kliencie jest podstawową zasadą, którą kieruje się meetingpoint przy współpracy z Klientem.