right
Proces selekcji ma na celu rozpoznanie rzeczywistych kwalifikacji Kandydatów oraz porównanie ich z wymogami stanowiska. W wyniku tego procesu dochodzi do wyłonienia odpowiedniej osoby, bądź grupy osób zaprezentowanych Klientowi w formie listy rankingowej.

Schemat przebiegu procedury selekcyjnej obejmuje następujące elementy odpowiednio dopasowane do typu zlecenia:
 • analizę zgłoszeń i dokumentów dostarczonych przez Kandydatów
 • wywiady telefoniczne
 • rozmowy kwalifikacyjne
 • spotkania masowe z Kandydatami
 • testy psychologiczne
 • testy umiejętności zawodowych, próbki pracy, symulacje pracy
 • sprawdziany wiedzy merytorycznej
 • testy językowe
 • Assessment Centre (Centrum Oceny)
  • zebranie referencji  (ustnych, pisemnych)
  • wywiady środowiskowe.