right
Międzynarodowy zasięg ogłoszeń i ofert współpracy poparty prowadzoną przez meetingpoint aktywną promocją bezpośrednią oraz lobbying'iem instytucjonalnym i branżowym są gwarancją szerokiego dostępu do potencjalnych Kandydatów.

Strategia poszukiwania Kandydatów jest zawsze dopasowana do wymagań danego procesu rekrutacyjnego i profilu Kandydata. Zakres strategii poszukiwania Kandydatów może obejmować kampanię ogłoszeniową:
 • w prasie (np. lokalnej, ogólnokrajowej, branżowej)
 • w radiu (np. lokalnym)
 • w telewizji (np. lokalnej)
 • na najczęściej odwiedzanych stronach Internetowych dotyczących rekrutacji.

Jak również:
 • poszukiwanie Kandydatów w bazie danych meetingpoint
 • poszukiwanie Kandydatów w bazie danych z różnych branż i regionów Polski
 • poszukiwanie bezpośrednie
 • niezależne, aktywne poszukiwania
 • headhunting

Dopasowanie Kandydata do wymagań Klienta to najważniejszy element procesu selekcji, dlatego  meetingpoint zapewnia:
 • odpowiednią administrację i zarządzanie nadchodzącymi zgłoszeniami
 • przygotowanie odpowiednich raportów i statystyk
 • dostarczenie Klientowi bieżącej informacji dotyczącej ilości zgłoszeń
 • uruchomienie usługi call centre wspomagającej Kandydatów w uzyskiwaniu informacji na temat projektu.