right
Bezpośredni kontakt z Kandydatem jest niezbędny do uzyskania ostatecznego sukcesu. Na tym etapie selekcji, w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, nasi konsultanci przedstawiają potencjalnym pracownikom ofertę oraz wstępne oczekiwania Klienta. Zwykle Kandydatom nie są znane szczegóły dotyczące Pracodawcy, do czasu osobistego kontaktu z konsultantem, chyba że ustalenia z Klientem zakładają inaczej. Kandydaci zapoznają się natomiast z naszą firmą, co stwarza poczucie bezpieczeństwa i umożliwia naszym konsultantom nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu.

Podczas wywiadu selekcyjnego konsultanci oceniają zgodność profilu Kandydata z oczekiwaniami Klienta. Równocześnie staramy się ujawnić indywidualne czynniki motywacyjne Kandydata i skłonić go do rozpatrzenia danej oferty pracy.

Zakończenie procesu rekrutacyjnego następuje w momencie zaakceptowania Kandydata przez Klienta oraz podpisania przez Kandydata listu intencyjnego, przyrzeczenia umowy o pracę lub umowy o pracę z Klientem (Pracodawcą).