right

meeting point
personnel search & selection

Aleja Przyjaciół 1/6
00-565 Warszawa
Polska
info@meetingpoint.pl 
+48 22 869 44 16
+48 502 102 670 (komórkowy)
www.meetingpoint.pl

Kontakt w języku angielskim:
Małgorzata Grodzka
mgrodzka@meetingpoint.pl
Anna Kwoczko
akwoczko@meetingpoint.pl

Kontakt w języku hiszpańskim:
Andrés Seda
andres@meetingpoint.pl