right
Osoby poszukujące pracy zapraszamy do odwiedzenia  naszych stron internetowych  poświęconych informacjom na temat oferty meetingpoint, rekrutacji zagranicznej oraz technik rekrutacji a także do zapoznania się z aktualnymi ofertami  pracy zamieszczanymi przez Pracodawców.  Zachęcamy także do wypełnienia formularza dla Kandydatów oraz dołączenia do niego własnego życiorysu i listu motywacyjnego, co pozwoli nam na umieszczenie Państwa zgłoszeń  w danych o Kandydatach meetingpoint.

Wszystkie aplikacje z bazy danych o  Kandydatach są  brane pod uwagę przy realizacji kolejnych procesów rekrutacyjnych. Kandydaci, których kwalifikacje odpowiadają profilowi pracownika poszukiwanego przez Pracodawcę są zapraszani do meetingpoint na rozmowę z konsultantem. Podczas wstępnego wywiadu dokonane zostają ustalenia dotyczące zakwalifikowania Kandydata do dalszego etapu rekrutacji lub też ponownego umieszczenia aplikacji w naszej bazie danych i wykorzystaniu Kandydatury przy innych procesach rekrutacyjnych.

Po zakończeniu projektu  rekrutacyjnego meetingpoint  informuje w sposób profesjonalny wszystkich Kandydatów o przebiegu i wynikach rozmów kwalifikacyjnych.

Dane osobowe przekazane meetingpoint są przechowywane w Bazie Danych o Kandydatach, a archiwizacja ich jest dokonywana zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.