right
Informacje o projekcie dla Kandydatów są integralnym elementem rzetelnego procesu rekrutacyjnego. Podczas rozmów kwalifikacyjnych Kandydaci otrzymują od  meetingpoint takie informacje jak:
  • informacje o Pracodawcy i miejscowości gdzie będzie wykonywana praca
  • informacje o stanowisku pracy i warunkach zatrudnienia oraz dodatkowym uposażeniu
  • informacje dotyczące niezbędnych formalności.

Po zakończeniu procesu rekrutacji  meetingpoint informuje w sposób profesjonalny wszystkich Kandydatów o przebiegu i wynikach rekrutacji, podtrzymując tym samym korzystny wizerunek Klienta i poczucie własnej godności Kandydata.